3D Laserskanning

3D Laserskanning

Vi har ansatte med lang erfaring innen innsamling og prosessering av 3D-data både fra havbunn og land.

Multistråle-data fra sjøbunn i kombinasjon med punktskydata fra laserskannere og droner gjør oss i stand til å levere sømløse geo-refererte modeller for planlegging, prosjektering og drift.

Vi har utstyr for laserskanning fra Leica, noe som gjør oss i stand til å samle punktskydata med RGB-farger på en nøyaktig og effektiv måte. Punktskyer kan ha veldig høy tetthet og gir en fotorealistisk visning av objekter og terrengform i 3D hvor en enkelt kan måle avstander og hente koordinater fra forskjellige objekter. Punktskyene kan videreforedles til 3D-cadmodeller.

Ved bruk av drone kan vi ta landmåleren opp i lufta og måle større områder på kort tid og ved hjelp av fotogrammetri kan vi lage punktskyer og 3D-modeller av det vi flyr over eller rundt. Dette kan brukes til geologivurderinger av rasutsatte områder, 3D-terrengmodeller, ortofoto, skråfoto og videoinspeksjon.

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende våre tjenester? Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Nedre Åstveit 12,
5106 Øvre Ervik

Telefon: 976 62 211
E-post: stian@veseth.as