Landmåling med GNSS og Totalstasjon

Landmåling med GNSS og Totalstasjon

Vi har lang erfaring med landmåling og datafangst for mange ulike formål.  Vi har en topp moderne utstyrspark som omfatter 3D-laserskanner, GNSS-utstyr, totalstasjon, drone, boneteringsutstyr, kabelsøker og mer. Vi har høyt fokus på at våre oppdragsgivere skal få et sluttprodukt og resultat som er best mulig egnet for formålet.

Stikningstjenester for bygg og anlegg

Eksempler på oppdrag:

Jernbane og vei, utsetting og kontroll
Stikking av tunnel
Grensepåvisning og plassering av hus
Kaier og sjøarbeid
Dammer og kraftanlegg
Bygg og arkitektur
Vann- og avløpsanlegg

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende våre tjenester? Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Nedre Åstveit 12,
5106 Øvre Ervik

Telefon: 976 62 211
E-post: stian@veseth.as