Masseberegning og kontroll

Masseberegning og kontroll

Vi har ekspertise på mengdeberegning i alle slags infrastrukturprosjekter over og under vann. Vi har lang erfaring med kontroll av mengder på byggherresiden og avregning av kontraktsmengder på entreprenørsiden.

Som-bygget-dokumentasjon og FDV.

Vi har lang erfaring med å lage sluttdokumentasjon av ferdige anlegg for både offentlige og private byggherrer.

Eksempler:

NVDB og FKB for dokumentasjon av veianlegg
Innmålingsdata av kommunale VA-anlegg
Geometrisk kontroll og kvalitetsrapportering
Som-bygget-tegninger i forbindelse med undervannsprosjekter
Profiler og snitt av terrengendringer

GPS-maskinstyring

Vi har lang erfaring med å lage tilpassede data til GPS-maskinkontroll på gravemaskiner, veihøvler, dosere, asfaltutleggere og tunnelrigger.

Vi kan gjøre oppmåling i felt og hjelpe deg med å prosjektere egne planer slik at du får utnytte masser på en god måte, og slik at du kan jobbe effektivt med maskinstyring. Vi kan også bistå med å tilpasse planer fra arkitekter og rådgivere slik at maskinføreren får de opplysningene han trenger i forhold til oppgavene som skal gjøres.

Vi hjelper også gjerne konsulenter i prosjekteringsfasen med rådgivning i forhold til produksjon av maskinstyringsdata til forskjellige formål.

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende våre tjenester? Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Nedre Åstveit 12,
5106 Øvre Ervik

Telefon: 976 62 211
E-post: stian@veseth.as