Bunnkartlegging og ROV inspeksjon

Bunnkart og ROV inspeksjon

Kartlegging av sjøbunn

Vi har en unik ubemannet z-boat med Kongsberg Geoswat 500 khz multistråle ekkolodd og sidescan sonar. Med dette systemet er det mulig å utføre svært nøyaktig bunnkartlegging ned til 50-60 meters dyp. Wideswath bathymetri gir veldig god sideveis dekning slik at en kan kartlegge helt opp til vannflaten langs land. Med drone og skandata på land kan vi lage sømløse 3D-modeller av terrenget over og under vann. I tillegg kan vi levere dybdekart, sidescan-mosaikk og profiler i ønsket dataformat.

Kongsberg Geoswath 500 khz med sidescan-sonar, IMU og rtk GPS
Lett og kostnadseffektiv mobilisering
Kan komme til på steder med grunt vann der en større båt ikke kommer til
Svært høy oppløsning og nøyaktighet med RTK GNSS
Inntil 12 ganger vanndybde i sideveis dekning på en stripe
Godt egnet til å geo-referere ledninger, vrak, konstruksjoner og andre objekter på bunn

Kongsberg Geoswath plus USV  Remote controlled unmanned hydrographic surface vehicle fitted with multibeam echosounder / sonar: Future of seabed mapping

ROV-Inspeksjon

Ved hjelp av vårt Videoray ROV utstyr kan vi levere inspeksjonstjenester av alle typer objekter under vann ned til 300m dyp. ROV er utstyrt med multibeam sonar som gjør det mulig å utføre inspeksjoner selv om sikten i vannet er dårlig. Akustisk posisjonerings system gjør at vi vet nøyaktig hvor rov befinner seg under en inspeksjon. Ledninger, konstruksjoner og andre objekter under vann kan måles inn med nøyaktig GPS posisjon. Kart med posisjon på objekter og HD video med teks, sonarbilde og koordinater kan leveres kort tid etter en inspeksjon.

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende våre tjenester? Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Nedre Åstveit 12,
5106 Øvre Ervik

Telefon: 976 62 211
E-post: stian@veseth.as