velkommen til

veseth as

RÅDGIVENDE INGENIØR INNEN GEOMATIKK

survey &

inspection

veseth

as

survey & inspection

Veseth AS er et ingeniørfirma med geomatikk, Geologi og anleggsteknikk som fagfelt. Våre ansatte har høy kompetanse og lang erfaring innen oppmålingsarbeid, bunnkartlegging, masseberegning, as-built-dokumentasjon og kvalitetskontroll.

Vi bistår arkitekter og byggherrer med utstyr, tjenester og rådgivning innen geomatikk og anleggsteknikk. Vi har som mål å ligge i front med riktig kompetanse, utstyr og programvare tilpasset 3D- og BIM-verdenen.

Geomatikk

Laserskanning, Dronekartlegging, utstikking, innmåling, asbuilt dokumentasjon

Bunnkartlegging

Kartlegging med multistråle ekkolodd

Geologi

Kartlegging med Sub bottom profiler