Laserskanning for nøyaktig og effektiv innsamling av 3D-data fra havbunn og land

Vi leverer sømløse modeller for planlegging, prosjektering og drift

Laserskanner fra Leica

Vi har utstyr for laserskanning fra Leica, noe som gjør oss i stand til å samle punktskydata med RGB-farger på en nøyaktig og effektiv måte. Punktskyer kan ha veldig høy tetthet og gir en fotorealistisk visning av objekter og terrengform i 3D, hvor en enkelt kan måle avstander og hente koordinater fra forskjellige objekter. Punktskyene kan videreforedles til 3D-cadmodeller.


Ved bruk av drone kan vi ta landmåleren opp i lufta og måle større områder på kort tid og ved hjelp av fotogrammetri kan vi lage punktskyer og 3D-modeller av det vi flyr over eller rundt. Dette kan brukes til geologivurderinger av rasutsatte områder, 3D-terrengmodeller, ortofoto, skråfoto og videoinspeksjon.

Kontakt oss