Kenneth

Miljøfyrtårn

Til våre samarbeidspartnere: Informasjon om klima- og miljøarbeid   Veseth AS ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av  arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og  miljøarbeidet og hjelper oss med å oppnå kontinuerlig forbedring. …

Miljøfyrtårn Les mer »

Autonom farkost med Sub-bottom profiler

Vi utvider flåten med Autonome kartleggingsfarkoster og skaffer oss en Ny Otter fra Maritime robotics. Denne vil være utstyrt med Knudson sub- bottom profiler for å kunne foreta grunnundersøkelser sjø og ferskvann. Farkosten vil være operativ i løpet av Mai 2022