Kartlegging av sjøbunn og ROV-inspeksjon

Vi har høyteknologisk utstyr for svært nøyaktig inspeksjon og bunnkartlegging

Kartlegging av sjøbunn

Vi har dyktige ingeniører og geologer med bred kompetanse innen subsea måling, masseberegning, 3d modellerng og rapportering. Vi tilpasser hver leveranse til hva du som kunde har behov for i ditt prosjekt.
Vi har topp moderne programvare og utstyrspark med ulike Kongsberg systemer for svært nøyaktige bunnmålinger. Vi kan levere 3d modeller og kartdata i alle typer formater og koordinatsystem. Vi kan også lage tolkning av bunnforhold basert på backskatter data.
Vi kan kombinere sjøbunnsdata med data fra droner og laserskannere for sømløse 3d grunnlagsmodeller av land og bunn.

Kongsberg EM 2040P mk2: Spesifikasjon utstyr

 • Fartøy: Serecraft S8 (lengde 8m bredde 3m
 • Mutistråle ekkolodd: Kongsberg 2040 P mk2, 100-400 khz, dybde 0-550m
 • Posisjonering: Seatex seapath 130
 • MRU bevegelsessensor: Seatex MRU
 • Lydgastighet: AML micro SV + Valeport mini SVP

ROV-inspeksjon

Vi har portabelt ROV utstyr for inspeksjon som er raskt å mobilisere både fra land og båt. ROV er utstyrt med multibeam sonar og USBL posisjonerings system slik at vi kan orientere oss dersom det er dårlig sikt og får GPS posisjon på rov under vann. Utstyret er godt egnet for inspeksjon av ledninger, kaier fundamenter osv.

Kontakt oss

Geoswath USV: Fjernstyrt kartleggingsfartøy.

Kongsberg Geoswath USV: Spesifikasjon utstyr

 • Fartøy: Kongsberg USV (fjernstyrt fartøy lengde 2m, bredde 0,6m
  vekt 50kg)
 • Multistråle ekkolodd: Kongsberg Geoswath plus500 khz , dybde 0-50m
 • Posisjonering: Hemisphere v320 dual rtk GNSS antenne
 • MRU bevegelses sensor: SMU 8 MRU
 • Lydhastighet: Valeport mini svs og mini svp

Geoswath USV er svært hurtig å mobilisere og er godt egnet for måling på grunt vann (0-50m) på steder det kan være vanskelig å komme til med båt.