Siste nytt

Miljøfyrtårn

Til våre samarbeidspartnere: Informasjon om klima- og miljøarbeid   Veseth AS ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av  arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og  miljøarbeidet og hjelper oss med å oppnå kontinuerlig forbedring. …

Miljøfyrtårn Les mer »

Autonom farkost med Sub-bottom profiler

Vi utvider flåten med Autonome kartleggingsfarkoster og skaffer oss en Ny Otter fra Maritime robotics. Denne vil være utstyrt med Knudson sub- bottom profiler for å kunne foreta grunnundersøkelser sjø og ferskvann. Farkosten vil være operativ i løpet av Mai 2022

Geomatikk i vann

BUNNKARTLEGGING MED MULTISTRÅLE EKKOLODD. Vi har en omfattende utstyrspark og personell med høy kompetanse på bathymetrisk kartlegging. Vi kan utføre Kartlegging av sjøbunn og havner Kartlegging og rapportering av fyllinger, plastring og tildekking i sjø, elv og vann Kartlegging av kraftmagasiner, innsjøer og elver. Vi bruker et Autonomt kartleggingsfartøy fra Maritime Robotics til kartlegging i …

Geomatikk i vann Les mer »