Geomatikk i vann

BUNNKARTLEGGING MED MULTISTRÅLE EKKOLODD.

Vi har en omfattende utstyrspark og personell med høy kompetanse på bathymetrisk kartlegging.


Vi kan utføre

  • Kartlegging av sjøbunn og havner
  • Kartlegging og rapportering av fyllinger, plastring og tildekking i sjø, elv og vann
  • Kartlegging av kraftmagasiner, innsjøer og elver.

Vi bruker et Autonomt kartleggingsfartøy fra Maritime Robotics til kartlegging i ferskvann, elver og små områder i sjø der vi må inn på grunt vann. Denne er utstyr med Kongsberg 2040 multibeam og Seapath navigasjons system med RTK GNSS med CPOS korreksjon for nøyaktig høydemåling. Utstyret er lett å mobilisere med bil og helikopter. Maks dybde 600 m.

For større kartleggings jobber, og arbeid i åpent farvann bruker vi fartøyet vårt VESETH ECHO som er utstyrt med R2Sonic 2024 multibeam system og Kongsberg Seapath Navigasjons system med rik GNSS.

Data leveres med komplett rapport, punktsky, 3d modell og kotekart i ønsket format og koordinatsystem.

ROV inspeksjon
Vi har en batteridrevet Oceanbotics SRV8 rov med HD kamera, multibeam sonar og GPS posisjonerings system. Denne kan brukes til inspeksjon med video, sonar og posisjon på kaier, ledninger, bruer, dammer, vannfylte tunneler og andre objekter under vann.