Geomatikk på land

Veseth As har lang erfaring med Geomatikk tjenester for bygg, anlegg og industri. Vi leverer Utstikking, innmåling, abuilt dokumentasjon, nvdb data, 3d grunnlagsmodeller for prosjektering, masseberegning og kontroll.

LASERSKANNING
Vi har lang erfaring med laserskanning av tunnel, kraftstasjoner, industrianlegg. Vi disponerer i dag 2 ulike laserskannere fra Leica. Leica rtc 360 som er verdens raskeste skanner, og leica C10 som har lang rekkevidde.

UTSTIKKING/INNMÅLING MED TOTALSTASJON OG GNSS
Vi har en omfattende utstyrspark og dyktige geomatikk ingeniører som løser alle typer utstikking og innmålings oppdrag. Vi har lang erfaring med vei, jernbane, kaier, bygg, hus plassering, oppmålings teknisk prosjektering og industri.

FOTOGRAMMETRI – KARTLEGGING MED DRONE
Kartlegging med drone med RTK GNSS. Vi har lang erfaring med å lage Ortofoto og terrengmodeller fra drone, samt å benytte data til masseberegning, prosjektering og dokumentasjon. Vi kan også sy sammen drone data, sjøbunns data fra ekkolodd og skannedata fra bergrom og bygg til sømløse modeller.

GEOLOGI
Vi har Geologi kompetanse og kan bistå i forbindelse med bergsikring, ras og tolkning av sjøbunnsdata angående bunnforhold.