Kvalitetspolicy

Vi er eksperter på mengdeberegning over og under vann

Veseth AS skal alltid alltid tilfreds stille kundens krav, behov og forventninger.

Det skal vi oppnå ved å ha kunden i fokus, forstå kundens behov og levere tjenester med riktig kvalitet

Kunderelasjoner
For å skape og vedlikeholde gode kunderelasjoner, vil vi  fokusere på tilgjengelighet og agere i henhold til våre verdier. Gjennom å oppfylle samfunnets lover, krav og forventninger skal vi være et forbilde i bransjen.

Leveranser
For å bli ansett som en pålitelig aktør, vil vi fokusere på god leveransestyring for å sikre at vi leverer til avtalt tid.

Tjenester
For at våre kunder skal bli fornøyde med våre  tjenester skal vi gjennom  korrekt anvendelse av vår kompetanse og utstyrs park levere avtalt kvalitet.

Sikkerhet og arbeidsmiljø
For å vise at alle krav til sikkerhet og arbeidsmiljø oppfylles fokuserer vi på godt arbeidsmiljø, godt ytre miljø og god sikkerhet.

Styring og oppfølging
For å sikre at kvalitetspolicyen etterleves og at kontinuerlige systematiske forbedringer gjennomføres skal kvalitetsparametre og kvalitetsmål defineres, måles og følges opp som en del av organisasjonens årsrapportering.