Landmåling med GNSS og totalstasjon

Vi har lang erfaring og en toppmoderne utstyrspark

Datafangst for ulike formål

Veseth AS har lang erfaring med landmåling og datafangst for mange ulike formål. Vi har en toppmoderne utstyrspark som omfatter 3D-laserskanner, GNSS-utstyr, totalstasjon, drone, boneteringsutstyr, kabelsøker og mer. Vi har høyt fokus på at våre oppdragsgivere skal få et sluttprodukt og resultat som er best mulig egnet for formålet.

Stikningstjenester for bygg og anlegg

  • Jernbane og vei, utsetting og kontroll
  • Stikking av tunnel
  • Grensepåvisning og plassering av hus
  • Kaier og sjøarbeid
  • Dammer og kraftanlegg
  • Bygg og arkitektur
  • Vann- og avløpsanlegg
Kontakt oss