Miljøpolicy

Vi er eksperter på mengdeberegning over og under vann

Miljøpolicy/ Overordnet målsetting for Helse, Miljø og Sikkerhet

Veseth AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.

Dette gjøres gjennom:

 • å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten Veseth AS.
 • å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
 • å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
 • å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
 • å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Veseth AS.

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i 2022

 1. Vi skal fortsette å ha et sykefravær på 2% eller lavere
 • Tiltak: Vi skal ha fokus på at det er en god dialog mellom ledelse og de ansatte i form av personalmøter og medarbeidersamtaler. Vi vil også oppfordre de ansatte til å være i fysisk aktivitet 1-2 ganger i uken.  
 1. Vi skal redusere energibruket med 5 %
 • Tiltak: Bedriften skal få en bedre oversikt oversikt energibruket sitt slik at dette kan bli mindre. Vi skal også oppfordre huseier til å bytte til LED-lamper
 1. Vi skal redusere drivstofforbruket med 5%.
 • Tiltak: Vi skal planlegge turer bedre slik at det blir mindre kjøring
 1. Vi skal anskaffe oss flere nullutslippsbiler.
 • Tiltak: Vi ser på muligheten til å erstatte gamle biler med elbiler.
 1. Vi skal bruke miljøsertifiserte leverandører når det er mulig
 • Tiltak: Sjekke om leverandører har en miljøsertifisering