Prosjekter

BYBANEN byggetrinn 4

 • Oppmåling og levering av 3d grunnlagsmodeller for prosjektering
 • Byggeledelse og rådgivning under bygging

BYBANEN I BERGEN

Bybanen i Bergen
Byggetrinn 4 Bergen Sentrum- Fyllingsdalen

Vi leverer:

 • Oppmåling, laserskanning og 3d grunnlagsmodeller for prosjektering
 • Byggeleder og rådgivertjenester under bygging
By banen i Bergen
Start video

JØLSTRA KRAFSTASJON

Oppdragsgiver YIT

Vi leverer:

 • Stikningstjenester for tunneldriving og
 • Betongarbeid

OSKARSHAMN miljøtildekking

Oskarshamn – Sverige

Oppdragsgiver PEAB. 

Tildekking av forurenset sjøbunn med reine masser.

Vi leverer:

 • Sjøbunnsmåling
 • Rov inspeksjon
 • Kontroll dokumentasjon
 • Rådgivningstjenester

Rehabilitering Damsgårdstunnelen

Rehabilitering Damsgårdstunnelen og Nygårdstunnelen

Vi leverer:

 • Innmålingsdata og
 • Grunnlagsmodeller for Prosjektering

åGOTNESS FOTBALLBANEN

Oppdragsgiver Rivenes Entreprenør

Vi leverer:

 • Prosjekteringstjenester
 • 3d modeller for maskinstyring og
 • Sluttdokumentasjon