ROV inspeksjon av vannfylte tunneler

ROVinspeksjon

Vi har anskaffet 1000m fiberkabel for inspeksjon av vannfylte tunneler. Fiberkabel gjør at vi kan sende video, stillbilder og sonar feed over lange avstander med full HD kvalitet i tunnel. ROV har da batteridrift med 6-8 timers driftstid slik at det er bare video og styrings signaler som går gjennom fiberkabel. På forespørsel kan vi også skaffe lengre kabel for inspeksjon av tuneller på over en km der en bare kommer til fra en side. Rov og kabel er portabelt og kan raskt mobiliseres med bil, båt og helikopter.