Autonom farkost med Sub-bottom profiler

Vi utvider flåten med Autonome kartleggingsfarkoster og skaffer oss en Ny Otter fra Maritime robotics.

Denne vil være utstyrt med Knudson sub- bottom profiler for å kunne foreta grunnundersøkelser sjø og ferskvann.

Farkosten vil være operativ i løpet av Mai 2022