Miljøfyrtårn

Til våre samarbeidspartnere: Informasjon om klima- og miljøarbeid  

Veseth AS ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av  arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og  miljøarbeidet og hjelper oss med å oppnå kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som  må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall, energi, innkjøp og transport. Hvert år fyller vi ut en klima- og miljørapport som  gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial. Rapporten gjøres offentlig tilgjengelig. 

For å redusere vår negative miljøpåvirkning arbeider vi både internt i virksomheten og eksternt med viktige  samarbeidspartnere.  

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn, og oppfordrer spesielt leverandørene våre til å  ta et større ansvar for sin miljøpåvirkning. For eksempel via en tredjeparts miljøsertifisering (Miljøfyrtårn, ISO14001  eller EMAS) eller i form av andre dokumenterbare prestasjoner.