• Hydrografisk Kartlegging medmultistråle ekkolodd med USV farkoster uten utslipp.
  • Geofysisk kartlegging av sjøbunn med Sub bottom Profiler
  • Levering av detlajertebunnkart og 3d modeller, volumberegninger av magasiner
  • Geologisk Tolkning av bunnforhold, lagdeling, sediment tykkelser, løsmasse over fjell
  • Kartlegging av Vannmagasiner, havner, ledningstraseer
  • Kombinering av punktskyer fra Drone, Multistråle ekkolodd, lidar data
  • Inspeksjon med ROV med sonar og posisjonerings system