Landmåling

Datafangst for ulike formål

Veseth AS har lang erfaring med landmåling og datafangst for mange ulike formål. Vi har en toppmoderne utstyrspark som omfatter 3D-laserskanner, GNSS-utstyr, totalstasjon, drone, boneteringsutstyr, kabelsøker og mer. Vi har høyt fokus på at våre oppdragsgivere skal få et sluttprodukt og resultat som er best mulig egnet for formålet.

Stikningstjenester for bygg og anlegg

  • Jernbane og vei, utsetting og kontroll
  • Stikking av tunnel
  • Grensepåvisning og plassering av hus
  • Kaier og sjøarbeid
  • Dammer og kraftanlegg
  • Bygg og arkitektur
  • Vann- og avløpsanlegg