Kartlegging med drone

Dronebilder som omdannes til kart, 3D-modeller og ortofoto

Ved hjelp av drone kan vi ta landmåleren opp i lufta og måle større områder på kort tid. Dronene tar bilder med overlapp som med fotogrammetriberegninger omdannes til kart, 3D-modeller og ortofoto. Bruk av drone er et fantastisk supplement til tradisjonelle måter å drive oppmåling på. Dronedata kan kombineres med laserskanning fra bakken slik at man får punktskydata både innvendig og utvendig i samme modell.

360 graders fotografering

Vi kan ta 360 graders bilder innvendig og utvendig i bygg, og fra luften med drone. Bildene kan settes sammen til en panotou, som gjør at det er mulig å navigere rundt i 360-foto fra kart eller plantegninger. Perfekt tilleggstjeneste til oppmåling for arkitekter eller for drift og «asset management» av bygg og anlegg.