Masseberegning og kontroll

Ekspertisen du trenger til ditt infrastrukturprosjekt

Vi har ekspertise på mengdeberegning i alle slags infrastrukturprosjekter over og under vann. Vi har lang erfaring med kontroll av mengder på byggherresiden og avregning av kontraktsmengder på entreprenørsiden, samt å lage sluttdokumentasjon av ferdige anlegg for både offentlige og private byggherrer.

NVDB og FKB for dokumentasjon av veianlegg Innmålingsdata av kommunale VA-anlegg Geometrisk kontroll og kvalitetsrapportering Som-bygget-tegninger i forbindelse med undervannsprosjekter Profiler og snitt av terrengendringer

GPS-maskinstyring

Vi har lang erfaring med å lage tilpassede data til GPS-maskinkontroll på gravemaskiner, veihøvler, dosere, asfaltutleggere og tunnelrigger.

Vi kan gjøre oppmåling i felt og bistå med prosjektering for god utnyttelse av masse og effektiv maskinstyring. Vi kan også bistå med tilpassing av planer fra arkitekter og rådgivere, slik at maskinføreren får alle nødvendige opplysninger.

Vi tilbyr også rådgivning innen produksjon av maskinstyringsdata til ulike formål for konsulenter i prosjekteringsfasen.

Masseberegning.PDF