3D laserskanning

Laserskanner fra Leica

Vi har en oppdatert og omfattende utstyrspark for innsamling avgeografisk informasjon med høy presisjon.

  • Laserskannere: Leica360, LeicaC10
  • Totalstasjoner: Leica ms60

Vi har utstyr for laserskanning fra Leica, noe som gjør oss i stand til å samle punktskydata med RGB-farger på en nøyaktig og effektiv måte. Punktskyer kan ha veldig høy tetthet og gir en fotorealistisk visning av objekter og terrengform i 3D, hvor en enkelt kan måle avstander og hente koordinater fra forskjellige objekter. Punktskyene kan videreforedles til 3D-cadmodeller.

Ved bruk av drone kan vi ta landmåleren opp i lufta og måle større områder på kort tid og ved hjelp av fotogrammetri kan vi lage punktskyer og 3D-modeller av det vi flyr over eller rundt. Dette kan brukes til geologivurderinger av rasutsatte områder, 3D-terrengmodeller, ortofoto, skråfoto og videoinspeksjon.