Tunnel

Nye tunnelprosjekter

Vi har lang erfaring med oppfølging av tunnelprosjekter med laserskanning. Ved bygging av nye tunneler kan vi skanne fortløpende, slik at vi har full kontroll på sprengingsprofilbolter og sikring underveis i prosjekter.

Rehabilitering og ombygging av tunnel

For rehabilitering eller ombygging av eksisterende tunneler kan vi skanne tunnelen i 3D for å kartlegge geometri, elektroinstallasjoner, kummer og vann (mtp. frostsikring). Vi kan levere komplette datasett som er svært lesbare i prosjekteringsverktøy, lengde og tverrprofiler, 3D-modeller og oversikt og plassering av utstyr.