3D-modeller

Prosjektering i 3D

Prosjektering i 3D stiller krav til nøyaktige terrengdata og data på eksisterende infrastruktur. Vi har lang erfaring med hvilke typer modeller som egner seg til ulike formål og hvordan de bør lages for å tilpasse ulike 3D-prosjekteringsverktøy. Vi kan sette sammen modeller som kombinerer LIDAR-data fra fly, kommunale kartdata med data vi måler selv med multistråle ekkolodd, laserskanner, droner, GNSS og totalstasjoner. Modellene kan brukes til prosjektering, analyser og beregning av mengder.

Vi kan skreddersy kart og gjøre terrenganalyser og visualiseringer for ulike formål:

  • Kotekart
  • Helningskart
  • Dybdekart
  • Terrengprofiler
  • Boneteringskart